ประเภทของกรีฑา

กรีฑา คือ กีฬาชนิดหนึ่งที่แยกการประลองและการแข่งขัน ออกเป็นประเภท เป็น 6 ประเภท ดังนี้

2.2.1                   กรีฑาประเภทลู่ ( Track Events )

2.2.2                   กรีฑาประเภทลาน ( Field Events )

2.2.3                   ประเภทถนน ( Road Races )

2.2.4                   ประเภทรวม ( Combined Competitions )

2.2.5                   ประเภทวิ่งข้ามทุ่ง (Cross – Country Races)

2.2.6                   การวิ่งระยะสั้น ( The Sprints ) นักกรีฑาต้องวิ่งในช่องวิ่งเฉพาะตัวตลอดระยะทาง มีระยะทางไม่เกิน 400 เมตร

2.2.1 กรีฑาประเภทลู่ ( Track Events )

 

                กรีฑาประเภทลู่ คือ กรีฑาประเภทที่ต้องแข่งขันกันบนทางวิ่ง หรือถนน หรือบนทางวิ่งที่ เรียกว่า “ลู่” ใช้การวิ่งเป็นสำคัญ ตัดสินกันด้วย ความเร็วและเวลา แบ่งออกเป็น

ภาพ การวิ่งระยะสั้น ( The Sprints )

 1. การวิ่งระยะสั้น ( The Sprints ) นักกรีฑาต้องวิ่งในช่องวิ่งเฉพาะตัวตลอดระยะทาง มีระยะทางไม่เกิน 400 เมตรได้แก่                                                                                                                                                       1. วิ่ง 100 เมตร ชาย

2. วิ่ง 100 เมตร หญิง

3. วิ่ง 200 เมตร ชาย

4. วิ่ง 200 เมตร หญิง

5. วิ่ง 400 เมตร ชาย

6. วิ่ง 400 เมตร หญิง

ภาพ การวิ่งระยะกลาง ( Middle Distance )

2. การวิ่งระยะกลาง ( Middle Distance ) ประเภทกรีฑาที่มีระยะทางแข่งขันเกิน 400 เมตร แต่ไม่เกิน 1,500 เมตรได้แก่

1. วิ่ง 800 เมตร ชาย

2. วิ่ง 800 เมตร หญิง

3. วิ่ง 1,500 เมตร ชาย

4. วิ่ง 1,500 เมตร หญิง

ภาพ การวิ่งระยะไกล ( Long Distance )

3. การวิ่งระยะไกล ( Long Distance ) มีระยะทางแข่งขันเกิน 1,500 เมตร

ขึ้นไป ได้แก่

1. วิ่ง 3,000 เมตร หญิง

2. วิ่ง 5,000 เมตร ชาย

3. วิ่ง 10,000 เมตร ชาย

ภาพ วิ่งข้ามเครื่องกีดขวาง

4. วิ่งข้ามเครื่องกีดขวาง

ได้แก่

1. วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง

2. วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย

3. วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง

4. วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย

5. วิ่งข้ามเครื่องกีดขวาง 3,000 เมตร

ภาพ วิ่งผลัด

5. วิ่งผลัด (Relay) ได้แก่

1. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย

2. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง

3. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย

4. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง

2.2.2 กรีฑาประเภทลาน ( Field Events ) กรีฑาประเภทลาน คือ กรีฑาประเภทที่ต้องประลองกันบนลานกว้าง ๆ หรือพื้นสนามที่ว่าง จะตัดสินผลการแข่งขันกันด้วยความไกลหรือความสูง แบ่งออกเป็น

 1. ประเภทกระโดดเพื่อความไกล ได้แก่

ภาพ กระโดดไกล

1.1       กระโดดไกล (Long Jump) ชายและหญิง

ภาพ เขย่งก้าวกระโดด

1.2       เขย่งก้าวกระโดด (Triple Jump)ชายและหญิง

 1. ประเภทกระโดดเพื่อความสูง ได้แก่

ภาพ กระโดดสูง

2.1  กระโดดสูง (High Jump)ชายและหญิง

ภาพ กระโดดค้ำ

2.2      กระโดดค้ำ (Pole Vault)ชายและหญิง

3.  ประเภททุ่ม ขว้าง พุ่ง (Throwing)ได้แก่

ภาพ ทุ่มน้ำหนัก

3.1      ทุ่มน้ำหนัก (Shot Put)ชายและหญิง

3.2      ขว้างจักร (Discus Throw)ชายและหญิง

ภาพ พุ่งแหลน

3.3      พุ่งแหลน (Javelin Throw)ชายและหญิง

ภาพ ขว้างค้อน

3.4      ขว้างค้อน (Hammer) ชายและหญิง

2.2.3                   ประเภทถนน ( Road Races )

ภาพ วิ่งมาราธอน

กรีฑาประเภทถนน นักกรีฑาต้องวิ่งบนถนนซึ่งทำเครื่องหมายไว้ชัดเจนแล้ว และพื้นถนนต้องไม่ใช่พื้นที่อ่อนนุ่ม เส้นเริ่มและเส้นชัยจะให้อยู่ในบริเวณสนามกรีฑาก็ได้ ระยะทางในการแข่งขัน ได้แก่

วิ่ง 15 กิโลเมตร วิ่ง 20 กิโลเมตร วิ่ง 25 กิโลเมตรวิ่ง 30 กิโลเมตร และ วิ่งมาราธอน ( Marathon)42 .195 กิโลเมตร ชายและหญิง

2.2.4                   ประเภทรวม ( Combined Competitions )

ภาพ กรีฑาประเภทเดินทน

การแข่งขันเดิน เป็นการกว้าเท้าไปข้างหน้า การก้าวเท้านั้นต้องไม่ทำให้การสัมผัสพื้นของเท้าขาดช่วงต่อเนื่องกันไป ในลักษณะเท้าหน้าสัมผัสพื้นก่อนที่เท้าหลังจะพ้นพื้นและเท้าหน้าสัมผัสพื้นต้องเหยียดตรงในช่วงขณะที่ลำตัวตั้งฉากกับพื้น การแข่งขันเดินมีระยะทางดังนี้ เดิน 20 กิโลเมตรและเดิน 50 กิโลเมตร ชายและหญิง

2.2.5                        ประเภทวิ่งข้ามทุ่ง (Cross – Country Races)

ภาพ การวิ่งข้างทุ่ง

การแข่งขันวิ่งข้ามทุ่ง (Cross – Country Races) คือ การแข่งขันที่วิ่งไปตามภูมิประเทศที่กำหนด อาจเป็นเนินเขา ทางลาดเอียง ทุ่งหญ้า เป็นต้น มีระยะทาง 4-6 กิดลเมตร สำหรับนักกีฬาหญิง ระยะทาง 8-12 กิโลเมตร สำหรับนักกีฬาชาย

2.2.6                   การวิ่งระยะสั้น ( The Sprints ) นักกรีฑาต้องวิ่งในช่องวิ่งเฉพาะตัวตลอดระยะทาง มีระยะทางไม่เกิน 400 เมตร

กรีฑาประเภทรวม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. ประเภทชาย ได้แก่ ทศกรีฑา ประกอบด้วยการแข่งขัน 10 รายการ

จัดแข่งขัน 2 วันติดต่อกัน ดังนี้

1.1      วันแรก แข่งขัน 5 รายการดังนี้

 1. วิ่ง 100 เมตร
 2.  กระโดดไกล
 3. ทุ่มน้ำหนัก
 4. กระโดดสูง
 5. วิ่ง 400 เมตร

1.2      วันที่สอง แข่งขัน 5 รายการ ดังนี้

 1. วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร
 2. ขว้างจักร
 3. กระโดดค้ำ
 4. พุ่งแหลน
 5. วิ่ง 1,500 เมตร

2. ประเภทหญิง ได้แก่ สัตตกรีฑา ประกอบด้วยการแข่งขัน 7 รายการ จัดแข่งขัน2 วันติดต่อกัน ดังนี้

1. วันแรก แข่งขัน 4 รายการ ดังนี้

1. วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร

2. กระโดดสูง

3. ทุ่มน้ำหนัก

4. วิ่ง 200 เมตร

                   2. วันที่สอง แข่งขัน 3 รายการ ดังนี้

5. กระโดดไกล

6. พุ่งแหลน

7. วิ่ง 800 เมตร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: